Index

Jonas Vilhelm Larsen

Født: 6 jul 2012 i Stavanger
Døbt: 7 okt 2012 i København
Far: Jacob Vilhelm Larsen
Mor: Ida Lykke Jespersen

Aner:
Jonas Vilhelm Larsen
* 6 jul 2012
-
Jacob Vilhelm Larsen
* 31 jul 1976
-


Ida Lykke Jespersen
-
-
Ib Larsen
* 25 mar 1949
-


Jytte Larsen
* 13 aug 1953
--
-
-


-
-
-
Thorvald Vilhelm Larsen
* 1 jul 1909, † 10 jun 1990
Ketty Alvilda Marie Nielsen
* 8 jan 1920, † 18 okt 1967

Svend Albert Larsen
* 28 feb 1915, † 22 dec 1998
Erna Olesen
* 6 maj 1918, † 11 dec 2004

-
-
-
-

-
-
-
-

For yderligere oplysninger venligst kontakt Bent Larsen kan kontaktes for yderligere oplysninger

Anetavle http://home14.inet.tele.dk/anetavle/